Mesaj din partea conducerii zonei

Sesiunile se vor desfășura precum cele din cadrul conferinței anterioare din luna aprilie a acestui an.
O reluare atentă a adunărilor de preaslăvire, a altor adunări și a activităților va fi posibilă după ce Președinția Zonei Est, Europa, autorizează și anunță oficial acest lucru.
Mesaj al președintelui Russell M. Nelson de pe o rețea de socializare.
'Ascultă-L' prin confirmarea plăcută și încurajatoare că ceea ce făcea era bine
Sora Bonnie H. Cordon și sora Sharon Eubank au trimis prezentări video cu speranța că surorile din zonă vor putea primi aceste mesaje și vor simți dragostea dânselor.
'Ascultă-L' în inima și gândul tău
Prima Președinție a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă a anunțat o acțiune la nivel mondial care vizează pandemia COVID-19.
Prima Președinție a anunțat modificări în cadrul Zonei Est, Europa, care intră în vigoare în data de 1 august 2020.
Profetul și președintele Bisericii, Russell M. Nelson, l-a prezentat și a explicat semnificația acestuia în cadrul sesiunii de sâmbătă seară a Conferinței Generale din aprilie 2020.
În timpul sesiunii de duminică dimineață a celei de-a 190-a Conferințe Generale Bianuale a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, președintele Russell M. Nelson a prezentat o proclamație în onoarea celei de a 200-a aniversări a Primei Viziuni a lui Joseph Smith.
Președintele Russell M. Nelson îi invită pe toți , inclusiv pe cei care nu sunt membri ai Bisericii, să postească și să se roage în Vinerea Mare, pe 10 aprilie, ca pandemia din prezent să poată fi controlată.