Mesaj din partea conducerii zonei

Noul sistem le permite membrilor Bisericii să trimită direct la templu numele unor persoane care sunt în nevoie, unde acele nume vor fi incluse în rugăciuni spuse având credință
'În timp ce preaslăvirea în templu nu este acum posibilă, vă invit să luați parte mai mult la munca de întocmire a istoriei familiei'... Președintele Russel M. Nelson
Prima Președinție a anunțat că trei reviste vor deservi membrii Bisericii din lumea întreagă, fiind publicate în noi formate tipărite și digitale.
Să îmbinăm credința în Dumnezeu cu munca asiduă. Vârstnicul Dieter F. Uchtdorf știe ce este necesar pentru a birui o încercare
Vârstnicul Dale G. Renlund vorbește despre dorința profundă pe care membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă o au de a fi redeschise templele
În ziua de luni, 20 iulie 2020, Prima Președinție a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă a publicat un mesaj despre modificările aduse ceremoniei de înzestrare în templu.
Vârstnicul Dieter F. Uchtdorf și-a împărtășit experiența în ceea ce îl ajută în aceste momente dificile, când este necesară menținerea unei distanțe fizice și ceea ce ajută la reducerea distanței sociale.
Sesiunile se vor desfășura precum cele din cadrul conferinței anterioare din luna aprilie a acestui an.
O reluare atentă a adunărilor de preaslăvire, a altor adunări și a activităților va fi posibilă după ce Președinția Zonei Est, Europa, autorizează și anunță oficial acest lucru.
Mesaj al președintelui Russell M. Nelson de pe o rețea de socializare.
Sora Bonnie H. Cordon și sora Sharon Eubank au trimis prezentări video cu speranța că surorile din zonă vor putea primi aceste mesaje și vor simți dragostea dânselor.
'Ascultă-L' prin confirmarea plăcută și încurajatoare că ceea ce făcea era bine