Cele mai recente articole și video

  Președintele Russell M. Nelson invită oamenii din întreaga lume să postească pe 29 martie 2020 pentru diminuarea efectelor pandemiei COVID-19
  În săptămânile următoare, un număr mare de misionari va trebui să se întoarcă în țările din care provin pentru a-și continua slujirea.
  Încurajarea altora: patru moduri de a-i saluta călduros pe membrii noi și cei reveniți la viața activă în cadrul Bisericii.
  Prima Președinție va conduce fiecare sesiune dintr-un mic spațiu destinat adunărilor din Piața Templului Muzica pentru conferință a fost înregistrată.
  Misionarii vor fi în continuare chemați să slujească și vor fi desemnați să lucreze în misiuni din întreaga lume. Se vor primi în continuare recomandări pentru misiune și vor fi date însărcinări privind slujirea misionară din întreaga lume.
  'Vă promit că bucuria este mereu accesibilă tuturor celor care Îl vor asculta'
  Modificările se pun în practică începând cu data de 16 martie 2020 în toate templele din întreaga lume.Membrilor Bisericii le vor fi oferite instrucțiuni când ei își vor face programări pentru înfăptuirea rânduielilor celor în viață. Persoanele care au, în prezent, programări vor fi contactate de personalul templului.
  Începând cu data de 16 martie 2020, toți misionarii care trebuiau să înceapă instruirea misionară în centrele din Provo, Utah, sau Preston, Anglia, vor fi instruiți de la distanță prin intermediul conferințelor video.