Cele mai recente articole și video

  Cea de-a 190-a Conferință Generală Bianuală a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă (4-5 aprilie 2020) va fi diferită de oricare dintre conferințele anterioare din istoria Bisericii.
  Vă iubesc. Mă rog pentru dumneavoastră. Și vă asigur că Domnul veghează asupra noastră în aceste vremuri tulburi.
  Președintele Russell M. Nelson invită oamenii din întreaga lume să postească pe 29 martie 2020 pentru diminuarea efectelor pandemiei COVID-19
  Biserica continuă să monitorizeze îndeaproape desfășurarea evenimentelor. (Actualizat 26 martie 2020)
  În săptămânile următoare, un număr mare de misionari va trebui să se întoarcă în țările din care provin pentru a-și continua slujirea.
  Încurajarea altora: patru moduri de a-i saluta călduros pe membrii noi și cei reveniți la viața activă în cadrul Bisericii.
  Prima Președinție va conduce fiecare sesiune dintr-un mic spațiu destinat adunărilor din Piața Templului Muzica pentru conferință a fost înregistrată.
  Misionarii vor fi în continuare chemați să slujească și vor fi desemnați să lucreze în misiuni din întreaga lume. Se vor primi în continuare recomandări pentru misiune și vor fi date însărcinări privind slujirea misionară din întreaga lume.