Mesaj din partea conducerii zonei

Prima Președinție a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă a lansat un mesaj de Crăciun vineri, 27 noiembrie. Acesta a fost împărtășit pe mai multe canale de comunicare ale Bisericii:
„Dumneavoastră nu sunteți doar un număr, ci sunteți puterea spirituală care schimbă lumea” – Președintele Russell M. Nelson.
Vă îndemnăm să studiați scripturile, să vă rugați zilnic individual și ca familie și să țineți săptămânal seri în cămin.
Conferințele de țăruși (începând din luna noiembrie a anului 2020) și adunările săptămânale de preaslăvire se pot relua după aprobarea Președinției Zonei Est, Europa.
Noul sistem le permite membrilor Bisericii să trimită direct la templu numele unor persoane care sunt în nevoie, unde acele nume vor fi incluse în rugăciuni spuse având credință
'În timp ce preaslăvirea în templu nu este acum posibilă, vă invit să luați parte mai mult la munca de întocmire a istoriei familiei'... Președintele Russel M. Nelson
Prima Președinție a anunțat că trei reviste vor deservi membrii Bisericii din lumea întreagă, fiind publicate în noi formate tipărite și digitale.
Să îmbinăm credința în Dumnezeu cu munca asiduă. Vârstnicul Dieter F. Uchtdorf știe ce este necesar pentru a birui o încercare
Vârstnicul Dale G. Renlund vorbește despre dorința profundă pe care membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă o au de a fi redeschise templele
În ziua de luni, 20 iulie 2020, Prima Președinție a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă a publicat un mesaj despre modificările aduse ceremoniei de înzestrare în templu.
Vârstnicul Dieter F. Uchtdorf și-a împărtășit experiența în ceea ce îl ajută în aceste momente dificile, când este necesară menținerea unei distanțe fizice și ceea ce ajută la reducerea distanței sociale.