Studiul scripturilor: cât de important este Cuvântul lui Dumnezeu în viețile noastre

TAN_2017_Chisinau.jpg

Sâmbăta trecută, tinerii adulți necăsătoriți s-au întâlnit în casa de întruniri a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă din Chișinău, Moldova, pentru a învăța despre studiul Scripturilor.

De ce este important să studiem Sfintele Scripturi? Cât de des trebuie s-o facem? Cum studiul scripturilor ne poate ajuta în viețile noastre de zi cu zi: la universitate, la muncă, în relațiile cu părinți și prieteni? Tinerii au încercat să găsească răspunsuri la aceste întrebări împreună cu președintele Sergiu Covali.

Dacă urmăm cuvântul lui Dumnezeu, vom fi binecuvântați. Studiul Scripturilor în mod regulat, aduce multe binecuvântări:

„Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înțelepciune”.[1]

„Da, noi vedem că oricine vrea poate să pună stăpânire pe cuvântul lui Dumnezeu, care este iute și puternic, care va sfărâma orice înșelătorii și piedici și comploturi ale diavolului și îl va conduce pe omul lui Hristos pe un drum strâmt și îngust peste acea prăpastie nepieritoare de chin care este pregătită să-i înghită pe cei păcătoși. Și va așeza sufletele lor, da, sufletele lor nemuritoare, de-a dreapta lui Dumnezeu în Împărăția cerului, ca să stea împreună cu Avraam și cu Isaac și cu Iacov și cu toți strămoșii noștri cei sfinți, ca să nu mai plece de acolo”. [2]

Cât de des trebuie să studiem scripturile? Potrivit vârstnicului David A. Bednar din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, scripturile sunt „apa vieții”. Așa cum organismul are nevoie de apă, tot așa și sufletele noastre au nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu:

„Sincer vorbind, nu are niciun sens să „umplem” ocazional cu apă trupurile noastre şi să îndurăm perioade lungi de deshidratare. Acelaşi lucru este adevărat şi din punct de vedere spiritual. Setea spirituală are nevoie de apă vie. O revărsare constantă de apă vie este superioară unei preluări ocazionale, fără regularitate” [3][1] Vechiul Testament, Iosua 1, 8

[2] Cartea lui Mormon, Helaman 3:29-30

[3] [3]„A Reservoir of Living Water”[Seară la gura sobei organizată de Sistemul educaţional al Bisericii, 4 febr. 2007, p. 1, 7,  broadcast.lds.org.