Sfinții din zilele din urmă sunt încurajați „să iubească, să împărtășească, să invite”

Conducătorii locali se adună pentru o transmisiune în întreaga lume

leaders-love-share-invite

La fel ca alte religii creștine, membrii credincioși ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă iau în serios însărcinarea pe care Isus Hristos ne-a dat-o de a împărtăși altora Evanghelia Sa în moduri simple și firești. Mai mulți apostoli au propovăduit aceste principii în cadrul unui recent eveniment mondial intitulat „Iubiți, împărtășiți, invitați”.

Sâmbătă, 26 iunie 2021, vârstnicii Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar și Quentin L. Cook, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, s-au alăturat altor conducători ai Bisericii și tineri pentru o transmisiune în întreaga lume.

Evenimentul a fost transmis de la Teatrul Centrului de conferințe din Piața Templului din orașul Salt Lake, Utah.

Sora Bonnie H. Cordon, președinta generală a Tinerelor Fete, a moderat discuția, care a inclus participanți de la distanță care au împărtășit experiențe și, prin intermediul unor prezentări video, exemple de membri care s-au înfrățit cu alți oameni din întreaga lume.

Președinta Cordon a remarcat: „Mi se pare interesant să văd cum Salvatorul Își împlinește lucrarea de mântuire prin oameni care sunt dispuși să iubească, să împărtășească și să invite”.

„Într-adevăr, cu toții facem aceeași lucrare – îi ajutăm pe copiii Tatălui Ceresc să creeze o legătură cu Salvatorul făcând legăminte și respectându-le. Iar modul în care facem acest lucru este prin a iubi, a împărtăși și a invita”, a spus vârstnicul Cook.

„Sperăm că aceste principii ne sunt familiare tuturor, pentru că ele reprezintă cu adevărat temelia a ceea ce înseamnă să fii un ucenic de legământ al lui Isus Hristos”, a adăugat vârstnicul Uchtdorf. „Când mă gândesc la iubire, îmi amintesc cele două mari porunci ale Domnului: să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul nostru și să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Dragostea ar trebui să fie temelia și motivația pentru tot ceea ce facem.

Cred că este bine să împărtășim Evanghelia pentru că, astfel, ceilalți oameni pot simți dragostea noastră și dragostea Tatălui Ceresc”, a spus Coen Bates, în vârstă de 10 ani, membru al Bisericii din statul Washington, care a adus un prieten la biserică.

„Cred că copiii reprezintă cele mai remarcabile exemple pentru noi toți, în special pentru noi, adulții, să apelăm la copilul din noi pentru a folosi cu adevărat aceste daruri spirituale și, făcând acest lucru, vom avea puterea să împărtășim Evanghelia într-un mod foarte natural și autentic”, a explicat Kemy Bates, președintă a Societății Primare din zona Seattle, Washington.

„Nu este ușor pentru copii – sau pentru oricine altcineva – să se afle într-un mediu nou și nefamiliar. Dar, atunci când acel mediu este plin de iubire, este mult mai ușor. De aceea, iubirea trebuie să stea la baza a tot ceea ce facem”, a spus vârstnicul Cook.

Greg Droubay, președinte de misiune în Richmond, Virginia, a participat la transmisiune împreună cu soția sa.

„Cred că ceea ce îmi place cel mai mult la inițiativa «Iubiți, împărtășiți, invitați» este că aceasta nu este un nou program al Bisericii. Acestea sunt pur și simplu principii inspirate, veșnice, care pot fi puse în practică în moduri autentice în timp ce ne trăim pur și simplu viața”, a spus președintele Droubay.

„Iubirea nu are un program sau o dată de expirare. Când faptul de a împărtăși și a invita are ca motivație dragostea, nu devenim nerăbdători. Continuăm să încercăm și avem încredere în Domnul”, a continuat vârstnicul Bednar.

„Pur și simplu îi includem pe alții în lucrurile bune pe care le facem deja. Acest fel de invitație nu intimidează și nu generează teamă. Este inspirată de dragoste și de grija față de ceilalți oameni”, a spus vârstnicul Uchtdorf.

Președintele M. Russell Ballard, președinte în exercițiu al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a fost ultimul vorbitor.

„Trebuie să acționăm. Trebuie să iubim, să împărtășim și să invităm. El ne va îndemna să ne împărtășim experiențele, activitățile și ceea ce facem. Și El ne va inspira să-i invităm pe alții să vină și să vadă, să vină și să ajute, să vină și să facă parte”, a spus președintele Ballard.

Vizionați întreaga transmisiune în limbile engleză sau rusă