Putem urma profeții lui Dumnezeu

Dumnezeu ne îndrumă prin profeți – din vechime și de astăzi

moses-we-can-follow-gods-prophets
Așa cum Dumnezeu a vorbit cu Moise și cu alți profeți din vechime din Biblie, El a vorbit cu Joseph Smith și El vorbește cu profeții de astăzi.

Ce este un profet?

Profeții sunt mesageri de la Dumnezeu pentru copiii Săi. Ei vorbesc în numele lui Dumnezeu și fac cunoscută voia Lui. În Biblie sunt consemnate multe exemple de profeți – precum Noe, Iosif din Egipt și Moise – pe care Dumnezeu i-a trimis pentru copiii Săi cu mult timp în urmă. În vechime, profeții îi chemau pe oameni la pocăință și îi încurajau să trăiască potrivit poruncilor lui Dumnezeu. Învățăturile profetice nu erau întotdeauna populare și mulți profeți au fost persecutați.

Mulți profeți au fost uciși de oameni ticăloși până în vremea în care S-a născut Isus Hristos. Deoarece acești mesageri adevărați de la Dumnezeu au fost uciși, mulți conducători religioși au propovăduit doctrine false și au denaturat poruncile lui Dumnezeu. Când Isus Hristos Și-a început slujirea, El a propovăduit doctrina pură din nou și a întemeiat Biserica adevărată a Tatălui Său pe pământ. El a chemat doisprezece apostoli și i-a trimis să propovăduiască Evanghelia Sa.

Când Hristos și apostolii Săi au fost uciși în cele din urmă, oameni ticăloși au început să denatureze învățăturile lui Hristos pentru a se potrivi dorințelor lor (vezi Matei 24:24). Adevărata Biserică a lui Hristos a fost în cele din urmă luată de pe pământ și lumea a intrat într-o perioadă de întuneric spiritual și de greșeli cunoscută sub numele de marea apostazie.

Mai există profeți astăzi?

În timpul marii apostazii, Dumnezeu nu a mai trimis profeți pe pământ. Dar, în anul 1820, după secole de întuneric, Dumnezeu a vorbit din nou și a revelat voia Sa unui tânăr băiat pe nume Joseph Smith. Joseph a fost un umil băiat fermier de paisprezece ani, care s-a rugat pentru a ști căreia dintre toate bisericile de pe pământ să i se alăture.  Răspunzând la rugăciunea lui Joseph, Dumnezeu Tatăl și Isus Hristos i S-au arătat. Ei i-au spus să nu se alăture niciuneia dintre bisericile de atunci de pe pământ deoarece niciuna dintre ele nu era adevărata Sa biserică (vezi Joseph Smith – Istorie 1:1-20).

Joseph Smith a urmat sfatul pe care l-a primit de la Dumnezeu și, mai târziu, a devenit profetul prin intermediul căruia Dumnezeu a restaurat adevărata Sa Biserică pe pământ: Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. Asemenea multor profeți din vechime, Joseph a fost persecutat și ucis. Membrii Bisericii nu îl preaslăvesc pe Joseph Smith, dar ei îl onorează datorită sacrificiului său și lucrării și misiunii sale ca profet.

Prin Joseph Smith, copiii lui Dumnezeu au fost binecuvântați în nenumărate moduri. Dumnezeu a restaurat puterea de pecetluire care permite familiilor să fie împreună pentru eternitate, preoția, adevărata organizare a Bisericii lui Isus Hristos și multe adevăruri pure și simple ale Evangheliei care au fost pierdute de-a lungul secolelor de apostazie.

Cine este profetul lui Dumnezeu pe pământ?

De la Joseph Smith, un șir continuu de profeți a condus Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. Precum profeții din vechime, profeții de astăzi încurajează oamenii să Îl urmeze pe Dumnezeu și să se supună poruncilor Lui. Ei îi încurajează pe oameni să aibă credință în Isus Hristos, să trăiască curat din punct de vedere moral și să slujească altora.

Profetul de astăzi slujește și ca președinte al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. El slujește alături de alți paisprezece bărbați, cunoscuți ca Prima Președinție și Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Membrii Bisericii îi susțin pe acești bărbați ca profeți, văzători și revelatori. Profetul și ceilalți membri ai Primei Președinții și ai Cvorumului celor Doisprezece Apostoli se adresează membrilor Bisericii și persoanelor care nu sunt membre din întreaga lume, inclusiv de două ori pe an în cadrul unei adunări numite conferința generală.

Cum pot afla mai multe despre profeți?

Ești curios despre modul în care sfaturile și îndrumarea de la profet astăzi îți pot binecuvânta viața și te pot ajuta să găsești fericire? Pentru a afla mai multe despre Joseph Smith și alți profeți de astăzi, vizitează mormon.org/ron.