Prima Președinție lansează un mesaj de Crăciun pentru 2020

27 noiembrie 2020 – oraşul Salt Lake

Comunicat de presă

Prima Președinție a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă – alcătuită din președintele Russell M. Nelson, președintele Dallin H. Oaks și președintele Henry B. Eyring – a lansat următorul mesaj de Crăciun vineri, 27 noiembrie. Acesta a fost împărtășit pe mai multe canale de comunicare ale Bisericii:

 

Adevăratul spirit al Crăciunului apare datorită lui Hristos.

Adevăratul spirit al Crăciunului constă în vestea îngerului. „Astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.” (Luca 2:11)

Adevăratul spirit al Crăciunului constă în îndemnul făcut de Isus: „să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu.” (Ioan 15:12).

Și adevăratul spirit al Crăciunului constă în prezentarea Tatălui. „Iată-L pe Fiul Meu Preaiubit, de Care Eu sunt foarte mulțumit, în Care Eu Mi-am slăvit numele – ascultați-L pe El.” (3 Nefi 11:7)

Îi invităm pe toți să caute și să împărtășească adevăratul spirit al Crăciunului în această perioadă ascultându-L pe Isus Hristos, Domnul păcii și Lumina lumii.

First-Presidency-Signatures
First-Presidency-Releases-2020-Christmas

Prima Președinție va găzdui transmisiunea anuală a adunării de devoțiune cu prilejul Crăciunului duminică, 6 decembrie 2020, la 6:00 p.m. ora standard în zona de munte.

Programul va include mesaje care se concentrează asupra lui Hristos, prezentate de autorități generale și oficianți generali ai Bisericii. Muzica este din adunări de devoțiune cu prilejul Crăciunului, interpretată de The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square.