„O mare lucrare” – să ne concentrăm asupra temei tinerilor din anul 2021

Tema este Doctrină și legăminte 64:33-34

Youth in Paris

Pe parcursul anului viitor, tinerii sfinți din zilele din urmă din întreaga lume vor putea să-și amintească rolul la care președintele Russell M. Nelson s-a referit ca fiind „cea mai mare lucrare” de pe pământ (vedeți „Speranța lui Israel”, adunare de devoțiune pentru tinerii din întreaga lume, 3 iun. 2018).

O scrisoare de la Președințiile generale ale Tinerelor Fete și Tinerilor Băieți a anunțat că tema tinerilor din anul 2021 este următoarea: „De aceea, nu obosiți de a face bine, deoarece voi puneți temelia unei mari lucrări. Și din lucrurile mici iese ceea ce este mare. Iată, Domnul cere inima și un suflet binevoitor” (Doctrină și legăminte 64:33-34; subliniere adăugată).

Tema a fost selectată ca răspuns la invitația profetului de a „se înrola în batalionul tinerilor Domnului pentru a ajuta la adunarea lui Israel” („Speranța lui Israel), având în vedere și cursul de studiu din anul 2021 pentru seminar și Vino și urmează-Mă.

Această scrisoare încurajează părinții și conducătorii tinerilor să predea, pe parcursul anului, acasă și la Biserică, principii din tematica scripturală. Tema poate fi folosită ca subiect pentru cuvântările prezentate de tineri în cadrul adunării de împărtășanie și ca tematică pentru activitățile tinerilor, cum ar fi tabere, conferințe ale tinerilor și adunări de devoțiune. De asemenea, tema va fi accentuată în timpul conferințelor FSY (Pentru întărirea tineretului) din întreaga lume.