Miracole din viața lui Isus Hristos

Cinci miracole care depun mărturie că Isus este Fiul lui Dumnezeu

jesus-helps-up-man
Mormonii sunt creștini, așadar ei Îl preaslăvesc pe Isus Hristos. Mormonii cred că, datorită lui Isus Hristos, miracolele încă se pot întâmpla astăzi tot așa cum se întâmplau în vremurile biblice.

Sunt mormonii creștini?

Membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, cunoscuți și cu numele de mormoni, Îl preaslăvesc pe Isus Hristos ca Salvator și Mântuitor al lor. Mormonii sunt creștini și cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. De asemenea, mormonii cred că Biblia ne spune despre viața lui Hristos și slujirea Sa pe pământ, inclusiv despre numeroasele miracole pe care El le-a înfăptuit.  Citind despre miracolele lui Isus Hristos putem învăța mai multe despre El. Iată câteva dintre acele miracole.

1. Isus Hristos vindecă o femeie cu „o scurgere de sânge”

În calitate de creștini, mormonii cred că, întrucât Isus a fost Fiul lui Dumnezeu, El a avut puterea de a vindeca. În Marcu 5:25-34, citim despre o femeie care avea „o scurgere de sânge” de 12 ani. Ea a mers la mulți doctori, dar starea ei s-a înrăutățit în mod continuu. Când a atins cu credință haina lui Isus, ea a fost vindecată „îndată” sau imediat. Această relatare depune mărturie despre compasiunea lui Isus și puterea Sa de a ne vindeca atunci când avem credință în El, chiar și atunci când nu am putut găsi alinare în altă parte.

2. Isus vindecă un bărbat orb din naștere

În Ioan 9:1-11, citim despre miracolul înfăptuit de Isus atunci când a vindecat un bărbat orb din naștere. Acest bărbat care a fost vindecat a depus mărturie: „Isus a făcut tină, mi-a uns ochii, și mi-a zis: «Du-te la scăldătoarea Siloamului, și spală-te». M-am dus, m-am spălat, și mi-am căpătat vederea” (Ioan 9:11). În calitate de creștini, mormonii cred că, așa cum Isus Hristos l-a vindecat de orbirea fizică pe bărbatul din această relatare, El ne poate vindeca de orbirea spirituală care apare când ne concentrăm prea mult asupra lucrurilor lumești. De asemenea, deși acest miracol a fost înfăptuit prin puterea lui Dumnezeu, Isus tot i-a cerut bărbatului să acționeze cu credință înainte de a putea vedea. Și noi trebuie să acționăm cu credință pentru a vedea miracolele din viața noastră.

jesus-heals-a-blind
Isus vindecă un bărbat orb din naștere

3. Isus hrănește cele patru mii de persoane

Mormonii cred în relatarea miraculoasă din Biblie despre faptul că Isus a hrănit patru mii de persoane cu doar câteva pâini și câțiva pești (vezi Matei 15:32-38). Totuși, mult mai importantă decât puterea miraculoasă a lui Isus de a hrăni fizic oameni este abilitatea Sa de a ne hrăni spiritual. Isus a depus mărturie că El este „pâinea vieții” (vezi Ioan 6:33-35). Mormonii cred că acest lucru înseamnă că doar urmându-L pe Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, noi putem găsi hrana spirituală de care avem nevoie pentru a dobândi viață eternă.

4. Isus liniștește o furtună de pe Marea Galileii

În Luca 8:22-25 este consemnat momentul în care Isus naviga pe Marea Galileii cu ucenicii Săi. O furtună s-a iscat și ucenicii s-au temut că vor pieri. Dar Isus „S-a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate, care s-au potolit: și s-a făcut liniște” (Luca 8:24). Aceste versete ne ajută să înțelegem puterea lui Isus asupra elementelor naturii, dar ne pot ajuta să înțelegem și abilitatea Sa de a calma furtunile din viața noastră – indiferent că sunt furtuni spirituale, fizice, emoționale sau chiar financiare.

jesus-calms-the-sea

5. Isus a înviat din morți

Poate că cel mai mare miracol din toată istoria umanității este faptul că Isus Hristos a înviat din morți (vezi Matei 28:1-7). Fiind fiul lui Dumnezeu și al unei mame muritoare, Maria, Isus Hristos a fost singura persoană care a trăit având atât capacitatea de a murit, cât și puterea de a-Și primi trupul din nou (vezi Fideli credinței [2004], p. 80-81). Precum alți creștini, mormonii cred că, deoarece Isus Hristos a triumfat asupra morții, tu, familia ta și toată lumea care a trăit pe pământ va fi într-o zi înviată.

Află cum te poate ajuta credința în Isus Hristos     

Tot așa cum Isus Hristos i-a ajutat și i-a vindecat pe oameni atunci când a trăit pe pământ, El te poate ajuta și vindeca astăzi. El vrea ca tu să vii la El. Pentru a afla mai multe despre cum îți poate binecuvânta viața credința în Isus Hristos, vizitează mormon.org/ron.