Mesajul Primei Președinții cu prilejul Paștelui din anul 2021

Prima Președinție

The First Presidency’s 2021 Easter Message

În această perioadă de Paște, noi sărbătorim cu recunoștință învierea Domnului și Salvatorului nostru, Isus Hristos. Noi proclamăm cu bucurie și depunem mărturie solemn că, datorită lui Isus Hristos, noi, toți, vom trăi din nou.

Misiunea Fiului Său, Isus Hristos, este esențială în planul etern a lui Dumnezeu. El a venit să-i mântuiască pe copiii lui Dumnezeu. Prin ispășirea Salvatorului, învierea și nemurirea au devenit realitate pentru toți și viața eternă a devenit posibilă pentru toți cei care vor fi demni. Isus a declarat:

„Eu sunt învierea și viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată” (Ioan 11:25-26).

Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru ispășirea lui Isus Hristos și darul Său al învierii!

Prima Președinție:

Russell M. Nelson

Dallin H. Oaks

Henry B. Eyring