Mesajul Primei Președinții cu prilejul Crăciunului din anul 2019

First-Presidency-Christmas-Message-Photo-2019

Prima Președinție a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă a transmis mesajul de mai jos cu prilejul Crăciunului din anul 2019.

Amintirile despre Crăciun ne evocă gânduri despre familie, cadouri și slujire. Acestea provin din adevăratul scop al Crăciunului, acel dar transcendent al Tatălui nostru Ceresc. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (Ioan 3:16)

Noi depunem mărturie despre realitatea faptului că Isus Hristos trăiește – Prințul păcii și Lumina lumii. Toți cei care aleg să-L urmeze pot avea parte de bucurie.

În această perioadă a Crăciunului, fie ca noi să cugetăm asupra vieții și ispășirii lui Isus Hristos. Fie ca noi să avem un sentiment de înfrățire față de cei care suferă și să ne vedem unii pe alții ca fiice și fii ai lui Dumnezeu. Fie ca noi să acceptăm cu recunoștință darul incomparabil al Tatălui pentru noi – Fiul Său, Domnul Isus Hristos.

Prima Președinție


Aflați cum să Luminați Lumea-Unul câte unul pe pagina de Crăciun.