Mesajul video al Președintelui Russell M. Nelson despre speranță și iubire

'Vă promit că bucuria este mereu accesibilă tuturor celor care Îl vor asculta'

La 15 martie 2020, președintele Bisericii Russell M. Nelson a adresat un mesaj.

Dragi frați și surori, trăim într-o perioadă remarcabilă în care vedem constant mâna Domnului în viața copiilor Săi. Tatăl Ceresc și Fiul Său, Isus Hristos, ne cunosc, ne iubesc și ne veghează. Putem fi siguri de acest lucru.

După cum știți, noi, ca Biserică mondială, ne confruntăm cu o încercare unică. COVID-19 și boala cauzată de acesta a afectat mii de vieți și a întrerupt multe activități obișnuite. Ne rugăm pentru cei care suferă și pentru cei care au pierdut persoane dragi.

Cugetând, rostind o rugăciune, și având dorința profundă de a oferi o soluție la această încercare, am făcut recent multe modificări temporare privind modul în care preaslăvim și slujim Domnului. Suntem recunoscători pentru credința, rugăciunile, cooperarea și înțelegerea dumneavoastră.

Aceste încercări unice vor trece la timpul potrivit.  Sunt optimist în ceea ce privește viitorul. Cunosc binecuvântările mari și minunate pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei care Îl iubesc și Îi slujesc. Văd, în multe moduri, dovada mâinii Sale în această lucrare sfântă. În aceste vremuri incerte, fiți alinați de această promisiune a Salvatorului. El a spus: „Eu, Domnul, sunt obligat când faceți ceea ce spun Eu”.

Vă promit că bucuria este mereu accesibilă tuturor celor care Îl vor asculta și se vor supune legilor Sale.

Frați și surori, vă rog să aveți mare grijă de dumneavoastră și de cei dragi.  Căutați ocazii de a-i ajuta pe cei care sunt aproape sau departe de dumneavoastră.  Avem marele privilegiu de a sluji aproapelui nostru oriunde locuiește.

Schimbările temporare ale activităților obișnuite pot oferi timp pentru a afla cât de prețios poate fi studiul Evangheliei concentrat asupra căminului. Nu ezitați să folosiți noile prezentări video din Cartea lui Mormon și alte mijloace tehnice pentru a studia Evanghelia lui Isus Hristos.

Cu toții așteptăm cu nerăbdare conferința generală.  Ne vom concentra pe restaurarea Evangheliei lui Isus Hristos în plenitudinea ei.  Această Evanghelie oferă speranță și ajutor unei lumi tulburate.

Vă iubesc. Mă rog pentru dumneavoastră. Și promit că veți primi alinare și pace dacă veți continua să-L ascultați.