Mesaje din partea Conducerii Zonei

EEA Presidency 2020-2021

Preaiubite surori și preaiubiți frați,

 

Suntem atât de recunoscători pentru tot binele care se întâmplă în zona noastră în această perioadă în care ne confruntăm cu pandemia Covid-19. Simțim, de asemenea, că încă există câteva întrebări cu privire la cum să facem ca lucrarea să înainteze.

Din acest motiv, dorim să subliniem sfatul pe care l-am primit de la Prima Președinție și Cvorumul celor Doisprezece în data de 11 septembrie 2020, precum și înștiințarea din data de 16 aprilie 2020, intitulată „Principii administrative în vremuri de încercare” (publicată prima dată în data de 16 aprilie 2020, actualizată în data de 11 iunie 2020).

Când citim și cugetăm la aceste cuvinte, vom primi cunoștințe care ne vor ajuta să facem ca lucrarea să înainteze în felul Domnului.

Deoarece riscul infectării cu COVID-19 scade în unele orașe, poate fi permisă deschiderea în mod limitat a anumitor episcopii și ramuri, ca membrii să se întâlnească în condiții stricte și stabilite dinainte. Doar după ce Cvorumul celor Doisprezece dă aprobarea unei președinții de zonă pentru deschiderea acestor orașe, conducătorii locali vor fi autorizați să deschidă casele de întruniri ale episcopiilor și ramurilor în modul stabilit. Între timp, urmând sfatul oferit în data de 11 septembrie 2020 în scrisoarea din partea Primei Președinții, vă încurajăm să desfășurați adunări virtuale săptămânale și adunări de devoțiune online, după cum considerați dumneavoastră că este necesar pentru a răspunde nevoilor membrilor dumneavoastră, inclusiv membrii care se întorc în cadrul Bisericii și acei prieteni care nu fac parte din Biserica noastră.

În același timp, invităm toți membrii și conducătorii să se asigure că nimeni nu este uitat și toți sunt binecuvântați.

Frații și surorile care slujesc  joacă un rol important și trebuie să înțeleagă că toți avem responsabilitatea de a avea grijă unii de alții și de a ne purta greutățile unii altora.

Biserica nu a încetat să funcționeze. Trebuie să ne întindem brațele către membrii noștri și să facem ca Biserica să progreseze desfășurând săptămânal adunări ale președinției, adunări ale consiliului și adunări ale consiliului tinerilor, precum și activități ale tinerilor și TAN. Acestea se pot desfășura online sau în persoană, după cum este potrivit, în special în cazul tinerilor și TAN care au nevoie să clădească relații de prietenie.

Vă îndemnăm să studiați scripturile, să vă rugați zilnic individual și ca familie și să țineți săptămânal seri în cămin. În timpul pandemiei Covid-19, în timp ce templele sunt închise, există numeroase ocazii de face munca de istorie a familiei și de a împărtăși altora Evanghelia.

Adunările de împărtășanie, clasele „Vino și urmează-Mă” și alte clase pot avea loc virtual din căminele dumneavoastră. Vă amintim că deținătorii preoției pot continua să administreze împărtășania în cămin. Administrarea împărtășaniei nu trebuie să fie înregistrată sau împărtășită online.

Suntem foarte recunoscători pentru exemplele dumneavoastră și pentru marile dumneavoastră eforturi de a trăi conform Evangheliei lui Isus Hristos și de a binecuvânta viața familiei dumneavoastră, a celor dragi, a membrilor și a celor care nu sunt membri ai Bisericii noastre.

Cu dragoste și apreciere,

Christoffel Golden

Hans T. Boom

Kyrylo Pokhylko

Președinția Zonei Est, Europa


 

First-Presidency

11 septembrie 2020

Dragi frați și surori,

Participarea în siguranță la adunări și activități ale Bisericii.

Sub îndrumarea Primei Președinții și a Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, președințiile de zone aprobă adunările și activitățile în zonele lor. Circumstanțele și reglementările locale privind COVID-19 sunt diferite, uneori chiar în cadrul aceleași zone a Bisericii.

Anexa la această scrisoare subliniază principii și detalii pentru a ajuta conducătorii să adapteze cu atenție adunările și activitățile Bisericii potrivit nevoilor și circumstanțelor locale și în acord cu reglementările locale. Dată fiind posibilitatea folosirii mijloacelor tehnice și a adunărilor cu participare directă în condiții de siguranță, există multe ocazii ca președințiile și consiliile să se întrunească, tinerii să fie încurajați și spriiniți și slujirea și preaslăvirea pline de însemnătate să fie înfăptuite.

Începând din luna noiembrie, când vor fi desemnate de președintele Cvorumului celor Doisprezece Apostoli și după cum permit tehnica și circumstanțele, conferințele de țăruși pot fi desfășurate virtual sau păstrând cu atenție distanțarea socială, după cum este potrivit.

Suntem recunoscători pentru modelele inspirate de slujire și acțiunile concentrate asupra căminului și sprijinite de Biserica noastră, care permit lucrării Domnului să înainteze în condițiile actuale.

Cu stimă,

Prima Președinție


 

Participarea în siguranță la adunări și activități ale Bisericii

vineri, 11 septembrie 2020

În vremuri de încercare, ucenicii lui Isus Hristos continuă să-L urmeze participând la lucrarea Sa de salvare și exaltare. El ne invită să participăm progresând pe calea legămintelor și ajutându-i pe alții să facă la fel, indiferent de circumstanțe.

Sub îndrumarea Primei Președinții și a Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, președințiile de zone aprobă adunările și activitățile în zonele lor. Principiile de mai jos îndrumă lucrarea Domnului:

Rețineți numele membrilor și oferiți-le hrană spirituală și temporală (vedeți Moroni 6:4-5).

Desfășurați adunări ale președințiilor și ale consiliilor (inclusiv pentru cvorumurile Preoției aaronice și clasele Tinerelor Fete) virtual sau cu participare directă în condiții de siguranță, potrivit circumstanțelor locale. Conducătorii țărușilor și episcopiilor (și cvorumurile tinerilor și președințiile claselor) fac ca lucrarea de salvare să înainteze.

Întăriți membrii și ajutați-i să-și poarte poverile (vedeți Mosia 18:8-11; Doctrină și legăminte 20:47, 59).

Continuați să slujiți și să desfășurați interviuri despre slujire, inclusiv să aveți grijă de cei care au nevoi speciale. Folosind moduri sigure și sub îndrumarea și cheile episcopului, administrați, cu regularitate, împărtășania în căminele celor care doresc să o primească, dacă este posibil.

Înălțați-vă spiritual unii pe alții și creați unitate prin participarea la activități (vedeți Mosia 18:21; Doctrină și legăminte 121:9).

Desfășurați adunări, activități și proiecte de slujire destinate tinerilor, virtual sau cu participare directă în condiții de siguranță, potrivit circumstanțelor locale, duminica sau în alte zile. Ajutați tinerii să țină legătura și să progreseze prin programul Copiii și tinerii acasă și la Biserică. Multe familii predau copiilor lor de vârsta Societății Primare și cântă împreună cu ei acasă folosind resurse disponibile copiilor de la Societatea Primară.

Adunați deseori membrii pentru a posti, a se ruga și a discuta despre bunăstarea sufletelor lor (vedeți Alma 6:6; Moroni 6:6).

Sub îndrumarea și cheile episcopului, desfășurați adunări de împărtășanie săptămânale, virtual, cu participare directă în condiții de siguranță sau atât cu participare directă, cât și prin transmisiuni ale adunărilor, potrivit nevoilor și reglementărilor locale. Aceste transmisiuni nu trebuie să fie înregistrate. Sprijiniți membrii care au nevoie să continue preaslăvirea din ziua de sabat acasă în circumstanțele actuale.

Deoarece transmisiunea adunării de împărtășanie nu include administrarea împărtășaniei, puteți să începeți transmisiunea după administrarea împărtășaniei sau, alternativ, să desfășurați administrarea împărtășaniei la sfârșitul adunării, astfel încât cei care vizionează adunarea de împărtășanie să urmărească programul fără întrerupere.

Conducătorii locali ajută la asigurarea faptului că toți cei care doresc să primească rânduiala împărtășaniei să o poată face cu participare directă, administrată de deținători ai preoției autorizați.


 

16 aprilie 2020

Către:autoritățile generale; oficianții generali; autoritățile zonei-Cei Șaptezeci; președinții de țăruși, de misiuni, de districte și de temple; episcopi și președinții de ramuri

Dragi frați și surori,

 

Principii administrative în vremuri de încercare

Suntem recunoscători pentru acțiunile pe care mulți dintre dumneavoastră le întreprindeți pentru a urma, cu atenție, îndrumările conducătorilor la nivel național, județean și local în multe țări ca răspuns față de pandemia COVID-19. Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă ia, de asemenea, măsurile de precauție necesare și oferă ajutor celor aflați la nevoie.

Având în vedere circumstanțele prezente și situațiile care ar putea exista în viitor, Biserica și membrii ei vor demonstra, cu credință, dedicarea noastră de a fi cetățeni buni și vecini buni.

În această scrisoare, sunt incluse documente care explică principiile administrative ale Bisericii în timpul acestor vremuri de încercare. Veți găsi anexat îndrumări privind rânduieli, binecuvântări și alte funcții esențiale ale Bisericii pentru a îndruma conducătorii în această criză actuală și în vremurile de încercare care urmează.

Aceste documente au fost publicate ca răspuns la perturbarea procedurilor Bisericii și activităților membrilor din cauza pandemiei COVID-19. Acestea ar trebui să ofere îndrumare atât timp cât această pandemie va exista într-o anumită țară sau regiune. Alte îndrumări pot fi publicate mai târziu.

Cu stimă,

Prima Președinție


 

 

PRINCIPII ADMINISTRATIVE ÎN VREMURI DE ÎNCERCARE

 

16 aprilie 2020 

 

Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă se concentrează asupra responsabilităților desemnate de Divinitate pentru a ajuta membrii pe măsură ce aceștia progresează pe cărarea legămintelor către viața eternă. Pentru a ajuta la împlinirea acestui scop divin, Biserica și conducătorii acesteia oferă autoritatea și cheile preoției, legăminte și rânduieli și îndrumare profetică. Biserica invită toți oamenii să vină la Isus Hristos și să se supună cu credință poruncilor Sale. 

Vremuri de încercare 

Scripturile spun clar că, în această dispensație, vom avea parte de vremuri de încercare. În mijlocul acestor circumstanțe grele, Biserica va proclama principii de bază și va administra rânduielile necesare pentru a binecuvânta copiii Tatălui Ceresc. Indiferent de perioadă sau de situație, anumite lucruri sunt esențiale în Biserica Domnului. Acest lucru include doctrina și rânduielile sacre. 

Responsabilități în calitate de cetățeni ai lumii 

Membrii Bisericii sunt recunoscători pentru legile multor națiuni din întreaga lume care protejează libertatea religioasă și respectă libertatea sacră a conștiinței. 

Biserica ne învață că membrii acesteia trebuie să susțină și să respecte legile locurilor în care locuiesc. Aceste guverne dau astfel de legi deoarece, după judecata lor, sunt cele mai bune pentru a apăra interesul public. Noi recunoaștem că, în situații excepționale, toate drepturile persoanelor pot fi restricționate în mod rezonabil, pentru o perioadă, pentru a proteja siguranța publicului larg. 

În timpul unei pandemii sau a unui dezastru natural, Biserica va reacționa la ordinile oficiale pentru a lua măsurile necesare, precum anularea sau amânarea întrunirilor sau a altor adunări. Biserica și membrii acesteia sunt dedicați să fie cetățeni buni și vecini buni. Biserica are o lungă istorie privind oferirea de ajutor celor care au nevoie. 

Pe lângă dedicarea noastră de a fi cetățeni mondiali buni, noi susținem cu respect ca aranjamente rezonabile să fie făcute pentru toți oamenii de credință, pe măsură ce se străduiesc să ia parte la rituri, care sunt lucruri de bază pentru credința lor. 

Domnul a pregătit Biserica Sa 

Îndrumarea inspirată, primită de-a lungul multor ani, a pregătit Biserica Domnului și pe membrii acesteia, atât din punct de vedere temporal, cât și spiritual, pentru schimbare și vremuri de încercare. 

Pe lângă sfatul, dat cu mult timp în urmă, ca membrii să aibă provizii de alimente în casele lor, membrii Bisericii se concentrează asupra faptului de a respecta ziua de sabat, de a sluji altora și de a întări cvorumurile Preoției lui Melhisedec și structurile Societății de Alinare. Prin profeții Săi, Domnul a mărit atenția acordată învățării Evangheliei concentrate asupra căminului și susținute de Biserică și a faptului de a trăi potrivit acesteia. Membrii au fost încurajați să facă din căminele lor adevărate sanctuare ale credinței, în care copiilor și tinerilor le este predată Evanghelia. Programa Vino și urmează-Mă oferă un tipar potrivit căruia membrii de pretutindeni învață din Evanghelie în căminele lor și la Biserică. Programul Copiii și tinerii este, de asemenea, concentrat asupra căminului, permițând părinților să-și hrănească din punct de vedere spiritual, intelectual, fizic și social copiii. 

Membrii au fost încurajați să folosească tehnica pentru a împărtăși mesaje ale Evangheliei în moduri obișnuite și naturale. Misionarilor le-au fost oferite dispozitive care le permit să găsească și să predea chiar și când întâlnirile față în față nu sunt posibile. Membrii se pot implica în munca de întocmire a istoriei familiei de acasă. 

Când ne uităm la tiparele corelate ale acestor acțiuni și ale multor altora, putem vedea modul în care Domnul ne-a îndrumat și ne-a pregătit treptat pentru aceste vremuri de încercare. 

Principii și rânduieli de bază 

Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă este o biserică a ordinii. Rânduielile și binecuvântările sunt acțiuni sacre oferite prin autoritatea preoției. Deși unele proceduri se pot schimba în funcție de situație, doctrina de bază, principiile și rânduielile trebuie să fie protejate. 

Multe rânduieli necesită așezarea mâinilor, precum confirmările, rânduirile, binecuvântările, punerile deoparte și conferirea cheilor preoției. Astfel de rânduieli necesită ca deținătorul preoției care înfăptuiește rânduiala să fie în același loc cu cel care o primește. Rânduielile preoției nu pot fi înfăptuite de la distanță prin intermediul tehnicii. Când situația cere acest lucru, alții pot observa rânduiala de la distanță folosind tehnica, dacă acest lucru este autorizat de către autoritatea care prezidează. 

În aceste vremuri de încercare, autoritățile care prezidează trebuie să dea dovadă de înțelepciune în privința rânduielilor care trebuie să fie amânate temporar. Când bolile contagioase devin o îngrijorare, cei care înfăptuiesc rânduieli trebuie să ia măsurile de precauție necesare pentru a se proteja pe ei și pe alții. 

Găsiți atașat îndrumări privind rânduieli, binecuvântări și alte funcții esențiale ale Bisericii. 

Aceste documente au fost publicate ca răspuns la perturbarea procedurilor Bisericii și activităților membrilor din cauza pandemiei COVID-19. Acestea trebuie să fie folosite ca îndrumar atât timp cât această pandemie și restricțiile oficiale asociate ei privind adunările Bisericii și ieșitul în public există într-o anumită țară sau într-o anumită regiune geografică a unei țări. Alte îndrumări pot fi publicate mai târziu. 

Concluzie 

Profetul Nefi a spus: „Domnul nu dă porunci copiilor oamenilor fără să pregătească o cale pentru ei, ca ei să îndeplinească lucrurile pe care El le-a poruncit” (1 Nefi 3:7). Domnul ne va ajuta. Puterea preoției și neprihănirea membrilor ne vor ajuta să mergem înainte în zilele care urmează. 


ÎNDRUMĂRI PRIVIND RÂNDUIELI, BINECUVÂNTĂRI ȘI ALTE FUNCȚII ESENȚIALE ALE BISERICII

Actualizat în data de 11 iunie 2020

În situații de excepție, rânduielile pot fi, de obicei, înfăptuite în timp ce se iau măsurile de precauție necesare. De exemplu, când este vorba de o boală transmisibilă, cei care înfăptuiesc rânduieli trebuie să se spele foarte bine pe mâini și pot, de asemenea, să folosească mănuși și măști care să acopere nasul și gura.

Botezuri și confirmări

Botezurile și confirmările necesită aprobarea unui conducător al preoției care deține cheile corespunzătoare. Când este necesar, ceremoniile de botez pot fi desfășurate cu patru persoane; cel care urmează să fie botezat, preotul sau deținătorul Preoției lui Melhisedec care înfăptuiește botezul și doi martori. Botezul este înfăptuit cu autorizarea episcopului sau a președintelui de misiune care deține cheile preoției corespunzătoare. Episcopul sau președintele de misiune sau cineva desemnat de el (care poate fi unul dintre martori) trebuie să urmărească și să înregistreze botezul și confirmarea. Dacă este necesar, cel care autorizează poate face aceste lucruri, de la distanță, prin intermediul tehnicii. Conducători, membri ai familiei și prieteni pot urmări de la distanță, prin intermediul tehnicii. Când adunările de împărtășanie sunt suspendate temporar, convertiții pot fi confirmați imediat după botez.

Rânduiri la preoție și puneri deoparte

Rânduirile la preoție și punerile deoparte necesită aprobarea în prealabil a celui care deține cheile preoției corespunzătoare. Ele necesită, de asemenea, așezarea, fizică, a mâinilor unui deținător al preoției autorizat. Rânduiala trebuie urmărită și înregistrată de cineva care deține cheile preoției corespunzătoare sau de cineva pe care el îl desemnează. Dacă este necesar, acesta poate urmări rânduiala de la distanță, prin intermediul tehnicii. Conducători, membri ai familiei și prieteni pot urmări de la distanță, prin intermediul tehnicii, dar nu trebuie să facă o înregistrare video sau audio.

Rânduirile, chemările și punerile deoparte pot fi înfăptuite fără susținerea în prealabil în cadrul episcopiei și țărușului dacă acest lucru este aprobat în prealabil de cel care deține cheile preoției corespunzătoare. Acest lucru permite lucrării Domnului să avanseze și acțiunea respectivă va fi ratificată ulterior, după ce adunările vor fi reluate.

Slujirea celor bolnavi

O binecuvântare a preoției necesită așezarea, fizică, a mâinilor. De regulă, este administrată de doi sau mai mulți deținători ai Preoției lui Melhisedec, însă unul singur o poate administra. După ce se iau măsurile de precauție necesare, când situația nu permite așezarea mâinilor pe capul persoanei respective, se poate spune o rugăciune, inclusiv prin intermediul tehnicii. Aceasta este o rugăciune spusă cu credință, nu o binecuvântare a preoției. Oricine se poate ruga oricând, poate posti oricând și poate sluji altora oricând în orice alt mod.

Administrarea împărtășaniei

Membrii trebuie să profite de binecuvântările faptului de a participa la adunarea de împărtășanie și de a lua din împărtășanie săptămânal, când este posibil. În circumstanțe de excepție, când adunările de împărtășanie ale episcopiei nu se desfășoară o perioadă îndelungată, episcopul poate să autorizeze deținători demni ai preoției din episcopia sa să pregătească și să administreze împărtășanie în propriile cămine sau în căminele altor membri ai episcopiei care o solicită și în care nu există un preot sau un deținător al Preoției lui Melhisedec demn. (Vedeți Manualul general, 18.9.1.) Când este necesar, împărtășania poate fi administrată de un singur preot sau deținător al Preoției lui Melhisedec.

Membrii pot să asigure pâinea și apa. Însă, pregătirea împărtășaniei, inclusiv frângerea pâinii, trebuie făcută de deținătorul preoției autorizat (deținătorii preoției autorizați). Deținătorul preoției autorizat (deținătorii preoției autorizați) care administrează împărtășania trebuie să fie prezent (prezenți) în același loc cu cei care o primesc când rupe (rup) pâinea, spune (spun) rugăciunile și dă (dau) împărtășania. În circumstanțe neobișnuite în care împărtășania nu poate fi pusă la dispoziție, membrii pot fi alinați studiind rugăciunile de împărtășanie și luându-și din nou angajamentul de a trăi potrivit legămintelor pe care le-au făcut și rugându-se în legătură cu ziua în care o vor primi personal, administrată în mod corespunzător de un deținător al preoției.

Persoanele și familiile sunt binecuvântate când pot desfășura în ziua de sabat o adunare de preaslăvire privată, concentrată asupra căminului, fiind prezente fizic sau de la distanță. O astfel de preaslăvire poate include rugăciuni, imnuri și studiul Evangheliei. Când se autorizează și când deținătorul preoției este prezent (deținătorii preoției sunt prezenți) și împărtășania poate fi binecuvântată și oferită.

Alte funcții ale Bisericii

Adunări. În circumstanțe extreme, conducătorii pot suspenda temporar adunări și activități. Când situațiile o impun, adunările episcopatului, interviurile și adunările consiliului episcopiei pot fi desfășurate de la distanță, prin intermediul tehnicii, cum ar fi apeluri telefonice sau apeluri video. Episcopii și conducătorii la nivel de episcopie pot folosi tehnica pentru a trimite mesaje care să susțină preaslăvirea unui membru concentrată asupra căminului.

Cei care dețin chei ale preoției conduc adunări de împărtășanie și conferințe de țăruși, adunări ale cvorumurilor și organizațiilor, învățături oficiale din Evanghelie, adunări administrative, interviuri și majoritatea rânduielilor preoției. Când situațiile o impun, tehnica poate fi folosită pentru a transmite conferințe de țăruși atunci când sunt autorizate de autoritatea care prezidează. Adunările de împărtășanie pot fi transmise, de asemenea, membrilor episcopiei oriunde se află, când este autorizat de episcop, dar transmisiunea nu trebuie să includă rânduiala împărtășaniei și transmisiunea nu trebuie să fie înregistrată.

Slujirea. Frații și surorile care slujesc vor observa că există o diversitate de moduri de a oferi sprijinul necesar persoanelor și familiilor care le-au fost desemnate. Faptul că slujirea este făcută personal sau de la distanță, prin intermediul tehnicii, depinde de circumstanțele locale și de nevoile, dorințele și sănătatea celor implicați. Interviurile despre slujire pot fi desfășurate de la distanță, prin intermediul tehnicii, când este necesar. În situații extreme, slujirea care implică prezența fizică poate fi restrânsă la îndeplinirea unei nevoi grave și urgente de ordin fizic, mintal sau emoțional. Frații și surorile care slujesc trebuie să-și arate dragostea și sprijinul în moduri corespunzătoare.

Susținerea preaslăvirii concentrate asupra căminului, înfăptuită de membri. Când există restricții privind adunările publice și unde există nevoi locale, episcopii și conducătorii episcopiilor pot oferi anumite informații prin intermediul mijloacelor tehnice pentru a susține preaslăvirea concentrată asupra căminului, înfăptuită de membri. Conducătorii la nivel de episcopie pot desfășura adunări de devoțiune, adunări de preaslăvire și clase de duminica pentru membrii episcopiei și cei care locuiesc în cadrul limitelor teritoriale ale episcopiei și doresc să se alăture. Conducătorii la nivel de episcopie se asigură că respectivul conținut împărtășit prin intermediul tehnicii este în armonie cu doctrina Bisericii.

Episcopii și consiliile episcopiei caută să sprijine persoanele și familiile fără a interveni în trăirea potrivit Evangheliei și concentrată asupra căminului. Nevoile și preferințele membrilor sunt un aspect esențial. Hotărârile înțelepte pot oferi lucrurile de care membrii au cea mai mare nevoie, spre deosebire de lucrurile pe care le poate oferi tehnica. Conducătorii trebuie să aibă mare grijă să nu încarce programul membrilor cu adunări, evenimente și informații.

Conducătorii la nivel de țăruș trebuie să desfășoare adunări sau adunări de devoțiune doar după cum este menționat în Manualul general sau potrivit îndrumărilor Cvorumului celor Doisprezece Apostoli.

Tehnica. O binecuvântare a vieții muritoare este ocazia de a experimenta căldura comunicării în persoană. Pe lângă aceasta, tehnica poate îmbunătăți comunicarea prin (1) faptul că aduce împreună persoane separate de distanță sau alte circumstanțe fizice și (2) creșterea accesului la adunări, evenimente și informații importante pentru lucrarea Domnului.

Utilizarea adecvată a tehnicii trebuie să respecte principiile cheilor preoției, legămintelor și rânduielilor, nevoile membrilor la nivel local, limitele teritoriale definite și cererile rezonabile cu privire la timpul conducătorilor și membrilor.

Când oficianții care prezidează autorizează folosirea tehnicii, ei trebuie să se asigure că funcționarea acesteia nu interferează cu pioșenia ocaziilor sacre și nici nu distrage atenția de la lucrările Spiritului. Ei trebuie să împărtășească prin intermediul tehnicii conținut doar membrilor lor și altor persoane care locuiesc în limitele geografice desemnate lor.