13 aprilie 2022 - orașul Salt Lake

Mesaj de Paște pentru anul 2022

Prima Președinție

Inviere

„A înviat” a fost mesajul unui înger la primul Paște. Având sentimente de preaslăvire și recunoștință, noi declarăm mărturia noastră că Isus Hristos a înviat cu adevărat.

Dumnezeu Tatăl ne-a oferit nașterea divină, viața incomparabilă și sacrificiul ispășitor infinit al Preaiubitului Său Fiu, Isus Hristos.

Prin puterea Tatălui, Isus S-a ridicat din nou și a obținut victoria asupra morții. El este Salvatorul nostru înviat, Exemplul nostru și Mântuitorul nostru. El este lumina, viața și speranța lumii. Calea Sa este drumul care duce la fericire în această viață și viața eternă în lumea viitoare.

Fie ca semnificația glorioasă a Paștelui să îi atragă pe toți să-L urmeze pe Isus Hristos și să se iubească unul pe altul așa cum ne-a învățat El prin cuvânt și faptă.

Președintele Russell M. Nelson

Președintele Dallin H. Oaks

Președintele Henry B. Eyring