Cum preaslăvesc mormonii la adunarea de împărtășanie

Află despre ceea ce fac sfinții din zilele din urmă la biserică

SEO Article 2 Sacrament Meeting

Te-ai întrebat vreodată în ce cred mormonii? Ce fac mormonii duminica? Sau ce este o adunare de împărtășanie a sfinților din zilele din urmă? În fiecare duminică, membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă se întâlnesc în cadrul unei adunări pentru a lua din sfânta împărtășanie. Adunarea de împărtășanie este un timp pentru membrii Bisericii lui Hristos de a se aduna în preaslăvire, dar, de asemenea, este un timp de reflecții și introspecții personale profunde.

Ce cred mormonii despre împărtășanie?

Cea mai importantă parte a adunării de împărtășanie este rânduiala împărtășaniei. Mormonii cred că împărtășania este alcătuită din două părți esențiale: pâinea și apa. Chiar înainte de moartea Sa, Însuși Isus Hristos i-a învățat pe ucenicii Săi despre importanța împărtășaniei. El ne-a învățat că pâinea reprezintă trupul Său și că apa reprezintă sângele pe care El l-a vărsat pentru noi. Scripturile ne învață: „Isus a luat o pâine; și, după ce a binecuvântat, a frânt-o, și a dat-o ucenicilor, zicând: «Luați, mâncați; acesta este trupul Meu». Apoi a luat un pahar, și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: «Beți toți din el; căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor»” (Matei 26:26-28). Sfinții din zilele din urmă cred că pâinea și apa nu sunt literalmente trupul și sângele lui Hristos, ci mementouri puternice și simbolice ale sacrificiului Lui pentru noi.

Pentru sfinții din zilele din urmă, faptul de a lua din împărtășanie este una dintre cele mai sacre și speciale momente ale săptămânii. Tinerii băieți demni care dețin preoția sfântă a lui Dumnezeu rostesc o rugăciune specială pentru a binecuvânta pâinea frântă. Pâinea binecuvântată este împărțită pe tăvi pentru ca fiecare membru al congregației să aibă ocazia de a lua din ea. Același proces este repetat în timp ce apa este binecuvântată și împărțită. Cât timp împărtășania este împărțită, membrii Bisericii au ocazia de a reflecta asupra relației lor cu Dumnezeu, de a medita asupra sacrificiului lui Isus Hristos pentru ei și de a-și lua angajamentul să-și îmbunătățească viața. 

Ce se mai întâmplă în timpul unei adunări de împărtășanie a sfinților din zilele din urmă?

Adunările de împărtășanie a sfinților din zilele din urmă sunt, de obicei, conduse de un episcop, care este un conducător neplătit al congregației, sau de unul dintre consilierii săi. Câțiva membri ai congregației sunt, de obicei, rugați să vină pregătiți pentru a vorbi despre un anumit subiect, dar nimeni nu este obligat să facă acest lucru. O dată pe lungă, are loc o adunare specială „de post și mărturii” în cadrul căreia membrii vin la adunarea de împărtășanie postind și orice membru al congregației este binevenit să-și împărtășească gândurile și mărturia despre Isus Hristos și Evanghelia Sa.

De asemenea, sfinții din zilele din urmă cred că muzica este o parte importantă a adunărilor de împărtășanie. Imnurile sunt, de obicei, intonate la începutul și la sfârșitul adunării de împărtășanie și înaintea binecuvântării împărtășaniei. Ocazional, un cor sau un membru al congregației cântă un număr muzical special. Mormonii cred că muzica sacră invită prezența Spiritul Sfânt la adunare și „cântecul drepților este o rugăciune pentru [Dumnezeu]” (D&L 25:12).

Cum pot afla mai multe despre adunările de împărtășanie ale sfinților din zilele din urmă?

Cel mai bun mod de a afla mai multe despre ceea ce cred mormonii și despre ce se întâmplă în timpul unei adunări de împărtășanie a sfinților din zilele din urmă este să participi chiar tu la o adunare de împărtășanie! Vizitatorii sunt întotdeauna bineveniți. Pentru a afla unde și când au loc adunările de împărtășanie în zona ta, vizitează mormon.org/ron.