Creșterea Bisericii mormone în întreaga lume

O imagine de ansamblu a creșterii rapide a Bisericii în întreaga lume


2018-03-SEO-church-1-growth-around-the-world-1200x675.jpg
Peste 70.000 de misionari mormoni slujesc în întreaga lume.

Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă (Biserica SZU sau mormonii) a început cu șase membri în anul 1830 în Statele Unite, iar acum numără peste 15 milioane de membri în întreaga lume, cu un număr din ce în ce mai mare de oameni care se alătură Bisericii de la an la an (vezi „Statistici”). Aruncă o privire la câteva informații suplimentare despre activitatea și creșterea Bisericii în întreaga lume.

Ce face Biserica mormonă?

Membrii Bisericii se întâlnesc în peste 30.000 de congregații în întreaga lume. Congregațiile se întâlnesc în fiecare duminică în capelele lor locale pentru a-L preaslăvi pe Dumnezeu și a învăța despre Evanghelia Lui. Biserica are, de asemenea, 4.918 centre pentru istoria familiei în 153 de țări, în care atât membrii Bisericii, cât și persoanele care nu aparțin ei pot găsi informații despre strămoșii lor. Începând cu anul 1985, Biserica a oferit ajutor umanitar, inclusiv ajutor pentru dezastre naturale și refugiați în 189 țări. Ea sponsorizează, de asemenea, inițiative caritabile la nivel mondial, cum ar fi oferirea de scaune cu rotile și programe de vaccinare (vezi „Servicii umanitare” și „Statistici”). Educația este, de asemenea, o prioritate pentru Biserică, care deține patru universități și colegii și are peste 407.900 de elevi de liceu­ înscriși în programul său de seminar pentru tineri.

Ce fac misionarii mormoni?

O mare parte a creșterii Bisericii are loc datorită eforturilor misionarilor mormoni. Misionarii mormoni sunt unele dintre cele mai vizibile elemente ale efortului Bisericii de a crește. De fapt, Biserica are peste 74.000 de misionari în întreaga lume (vezi „Programul misionar”, mormonii-stiri.ro)! Dacă te-ai întrebat vreodată cine sunt misionarii mormoni, ei sunt membri obișnuiți ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă care aleg să petreacă între 18 luni și 2 ani predicându-le altora ca voluntari neplătiți, cu timp deplin, care se străduiesc să fie slujitori ai lui Isus Hristos. Scopul lor principal este să îi ajute pe oameni să vină la Hristos învățându-i despre Evanghelia Sa restaurată. Misionarii mormoni nu își petrec timpul doar predicându-le oamenilor despre Isus Hristos, ci urmează și exemplul lui Hristos petrecând timp slujindu-le oamenilor din comunitățile în care se află.

Ce sunt templele mormone?

Pe lângă capele, care sunt folosite pentru preaslăvirea obișnuită de duminica, sfinții din zilele din urmă din întreaga lume preaslăvesc în temple. Președintele Thomas S. Monson, președintele Bisericii, a explicat: „Pentru membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, templul este cel mai sacru loc de pe pământ. Este casa Domnului” („Blessings of the Temple”, Ensign, oct. 2010, p. 13).

În ultimele decenii, numărul templelor mormone a crescut considerabil pentru a răspunde nevoilor membrilor Bisericii, aflată în creștere la nivel mondial. La jumătatea anului 1981, Biserica avea doar 19 temple în funcțiune; spre sfârșitul anului 2000, erau 100 de temple în funcțiune (vezi Gordon B. Hinckley, „This Great Millennial Year”, Ensign, nov. 2000, p. 68). În luna februarie a anului 2017, erau 155 de temple în funcțiune pe întreg globul, cu 11 temple aflate în construcție și alte 11 temple anunțate, dar la care încă nu s-a început construcția. Cele 11 temple aflate în construcție erau templele Paris, Franța; Tucson, Arizona; Meridian, Idaho; Cedar City, Utah; Roma, Italia; Concepción, Chile; Barranquilla, Columbia; Kinshasa, Republica Democrată Congo; Durban, Africa de Sud; Fortaleza, Brazilia și Lisabona, Portugalia (vezi „Mormon Temples Currently Under Construction”, mormonnewsroom.org). Pentru a vedea o listă a templelor actuale, vizitează temples.lds.org.

Cum pot afla mai multe?

În Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, milioane de oameni din întreaga lume au găsit pace, înfrățire și răspunsuri la întrebările lor. Pentru a afla cum să te întâlnești cu misionari mormoni din regiunea ta, vizitează mormon.org.