Conducătorii îndeamnă femeile să fie o forță care să inspire credință, unitate și care va schimba lumea

Dominican_Republic_Families_Individuals
Russell M. Nelson

„Dumneavoastră nu sunteți doar un număr, ci sunteți puterea spirituală care schimbă lumea. V-am urmărit făcând acest lucru în timpul acestei pandemii… Din nou, dumneavoastră ați dovedit că sunteți, cu adevărat, speranța lui Israel!”

Afirmații precum aceasta, adresate de președintele Russell M. Nelson femeilor Bisericii, au fost împărtășite în cadrul sesiunii femeilor a conferinței generale, sâmbătă, 3 octombrie, pentru femeile și tinerele fete în vârstă de peste 11 ani.

Președintele Nelson a adăugat: „Dragi surori, toate v-ați comportat eroic! Mă minunez de tăria și credința dumneavoastră. Ați arătat că, în circumstanțe dificile, mergeți înainte având curaj”.

„Dumneavoastră nu sunteți doar un număr, ci sunteți puterea spirituală care schimbă lumea” – președintele Russell M. Nelson.

Menționând vremurile de încercare în care trăim, președintele Nelson a îndemnat femeile să întâmpine viitorul cu credință, căutând să fie mai pregătite din punct de vedere temporal, spiritual și emoțional.

„Vă promit că, pe măsură ce vom crea locuri de adăpost, ne vom pregăti mintea pentru a fi credincioși lui Dumnezeu și nu vom înceta niciodată să ne pregătim, Dumnezeu ne va binecuvânta”, a mărturisit președintele Nelson. „El «ne va elibera; da, într-atât încât El [va vorbi] cuvinte aducătoare de pace către sufletele noastre și… [va face] ca noi să [putem nădăjdui] că vom fi eliberați de El»” (Alma 58:11).

Urmăriți aici discursul integral al Președintelui Russell M. Nelson


 

Sharon Eubank

Clădiți unitate cu ceilalți

Sora Sharon Eubank a vorbit, de asemenea, despre puterea femeilor de „a înlătura prejudecățile și de a construi unitatea” și le-a invitat pe femeile de legământ să „[fie] parte a unei forțe colective care schimbă lumea în bine”.

„Femeile din cadrul Bisericii au un potențial nelimitat de a schimba societatea”, a spus prima consilieră în Președinția generală a Societății de Alinare. Dar schimbarea va veni „mai puțin prin activism și mai mult prin încercarea activă, în fiecare zi, de a ne înțelege unii pe alții”.

Un sentiment de unitate în pofida diferențelor vine în primul rând dacă avem milostenie, nu ne judecăm unul pe altul sau nu „spunem cuvinte care rănesc”, a spus dânsa. Apoi, femeile pot lucra pentru a se asigura că eforturile lor sunt sincronizate cu ale celorlalți, când nimeni nu este mai prețios decât altul și fiecare se adaptează „la nevoile și capacitățile celorlalți”. Și, în sfârșit, ele se pot baza pe puterea Domnului, când oferă altora aceeași milă de care ele însele doresc să aibă parte.

Urmăriți aici discursul integral al Sorei Sharon Eubank


 

Dallin H. Oaks

„Îndrăzniți”

Președintele Dallin H. Oaks, primul consilier în Prima Președinție, le-a îndemnat pe femei să nu „[deznădăjduiască], ci să [îndrăznească]”, asigurându-le că „Domnul are o dragoste și o preocupare speciale pentru fiicele Sale prețioase. El vă cunoaște lipsurile, nevoile și temerile. Domnul este atotputernic. Aveți încredere în El”.

Promisiunile Domnului de binecuvântare și bucurie care urmează după necazuri – promisiuni pe care le găsim în multe locuri din Doctrină și legăminte și care le-au fost făcute sfinților din primele zile ale Bisericii „în mijlocul persecuțiilor și tragediilor personale, sunt valabile pentru fiecare dintre dumneavoastră în circumstanțele dumneavoastră de restriște din prezent”, a spus vârstnicul Oaks.

„Credința… de nezdruncinat” în „[puterea] nemărginită [a doctrinei] Evangheliei restaurate a lui Isus Hristos” va îndruma femeile, le va oferi bucurie, le va lumina mintea și va da tărie și încredere faptelor lor. Înțelegând această doctrină și punând-o în practică în viața lor, alături de pocăință, femeile pot „îndrăzni pe măsură ce [rămân] pe calea către destinul nostru etern – reuniunea și exaltarea cu Părinții noștri Cerești iubitori”, a spus dânsul.

Urmăriți aici discursul integral al Președintelui Dallin H. Oaks


 

Aveți credință în puterea ispășirii de a vindeca „inima frântă”

Lumea s-a confruntat cu multe dezastre neașteptate în acest an, inclusiv o pandemie care a afectat milioane de oameni. Potrivit celor relatate de sora Cristina B. Franco, aceste evenimente „au lăsat oamenii neajutorați, deznădăjduiți, cu inima frântă, întrebându-se dacă viața lor va mai fi vreodată la fel”.

A doua consilieră în Președinția generală a Societății Primare le-a amintit femeilor că, „dacă venim la Isus Hristos exercitând credință în El, pocăindu-ne și făcând și ținând legăminte, inima noastră frântă – indiferent din ce cauză – poate fi vindecată”.

Citând o resursă doctrinară de pe ChurchofJesusChrist.org, dânsa a spus: „A avea credință în Isus Hristos… înseamnă a-ți pune întreaga nădejde în El – având încredere în puterea… și dragostea Sa, care sunt infinite. Înseamnă să credem în învățăturile Sale. Înseamnă să credem că, deși noi nu înțelegem toate lucrurile, El le înțelege”.

Sora Franco a încheiat depunându-și mărturia că, „dacă ne întoarcem către [Isus Hristos], El ne va vindeca și ne va face din nou întregi”.

Urmăriți aici discursul integral al Sorei Cristina B. Franco


 

Rebecca M. Craven

Schimbare în bine

Prin intermediul lui Isus Hristos, femeile își pot schimba obiceiurile, modul de a gândi și își pot îmbunătăți caracterul pentru a deveni mai asemănătoare Lui, a spus sora Becky Craven, a doua consilieră în Președinția generală a Tinerelor Fete.

„Isus Hristos ne-a oferit un tipar continuu pentru schimbare. El ne invită să ne exercităm credința în El, lucru care ne inspiră să ne pocăim – «care credință și pocăință aduc o schimbare a inimii» (Helaman 15:7).” Pe măsură ce ne pocăim și ne întoarcem inima către El, vom dobândi o dorință mai mare de a face legăminte sacre, a trăi conform acestora și a îndura până la sfârșit. „A îndura până la sfârșit înseamnă a ne schimba până la sfârșit”, a spus dânsa.

„Schimbările mici, dar stabile, deliberate ne vor ajuta să ne îmbunătățim”, a adăugat dânsa, precum și puterea ispășirii, Duhul Sfânt, binecuvântările preoției, rugăciunea, postul, participarea la templu și sprijinul membrilor familiei, al conducătorilor și prietenilor în care avem încredere. „Salvatorul vă poate ajuta să vă vindecați și să vă schimbați, în timp ce sunteți înconjurate de cei care vă iubesc”, a spus dânsa.

Urmăriți aici discursul integral al Sorei Becky Craven


 

Henry B. Eyring

Pregătiți-vă pentru a Doua Venire

Președintele Henry B. Eyring, al doilea consilier în Prima Președinție, a spus că femeile vor fi „nucleul” creării unei societăți a Sionului, precum cea a orașului lui Enoh (vedeți Moise 7:19), înainte de a Doua Venire a Salvatorului, Isus Hristos.

„Dumneavoastră, surorilor, fiicele dumneavoastră, nepoatele dumneavoastră și femeile de care ați avut grijă vor fi nucleul creării acelei societăți de oameni care se vor alătura, în asociere glorioasă, Salvatorului. Veți fi o forță esențială în adunarea lui Israel și în dezvoltarea unui popor ca cel din Sion, care va locui în pace în Noul Ierusalim.”

Președintele Eyring a spus că femeile au „un dar de a aplana conflictele și de a promova neprihănirea cu dragostea lor pentru Dumnezeu pe care ele o insuflă celor cărora le slujesc”. „Capacitatea [lor] spirituală de a-i îngriji pe alții și a-i înălța spre [dragoste și puritate]”, având caritate, le va face demne să trăiască împreună într-o societate asemenea celei din Sion, a spus dânsul.

„Credința în El și toate efectele ispășirii Sale infinite vă vor face demne pe dumneavoastră și pe cei pe care îi iubiți și cărora le slujiți pentru primirea darului minunat de a trăi în acea societate a unui Sion mult așteptat și promis. Acolo veți fi surori în Sion, iubite în persoană de Domnul și de cei pe care i-ați binecuvântat.

Urmăriți aici discursul integral al Președintelui Henry B. Eyring