Cinci versete din Biblie care ne învață despre Duhul Sfântе

Aflăm ceea ce știm despre Duhul Sfânt din Biblie


a-învăța-despre-duhul-sfânt-din-scripturi.jpg
Doctrina mormonă ne învață că putem simți influența Duhului Sfânt atunci când citim cuvântul lui Dumnezeu.

Precum alți creștini, mormonii, cunoscuți de regulă ca membri ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, cred în învățăturile Bibliei despre Dumnezeu Tatăl, Fiul Său, Isus Hristos, și Duhul Sfânt. Totuși, mormonii nu cred că Biblia ne învață doctrina Sfintei Treimi – că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt o singură ființă. În schimb, mormonii cred că Biblia ne învață că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt lucrează în completă unitate, dar sunt ființe individuale (vezi Jeffrey R. Holland, „Singurul Dumnezeu adevărat și Isus Hristos pe care El l-a trimis”, Ensign sau Liahona, nov. 2007, p. 40-42). Mormonii fac referire la aceste personaje în mod colectiv numindu-Le Dumnezeirea.

De asemenea, deși mulți creștini cred că Dumnezeu este doar un spirit, mormonii cred că Tatăl și Fiul au trupuri glorificate și că Duhul Sfânt este un spirit. Doctrina mormonă, ca și Biblia, ne învață că Duhul Sfânt este singurul membru al Dumnezeirii fără trup. Iată doar câteva dintre învățăturile Bibliei despre Duhul Sfânt.

1. Matei 3:11: Duhul Sfânt ne sfințește

Sfinții din zilele din urmă cred că, așa cum botezul cu apă este important pentru ca noi să fim curățați de păcatele noastre, tot așa este și primirea Duhului Sfânt sau botezul cu foc. În Matei 3:11 este consemnat că Isus Hristos îi va boteza „cu Duhul Sfânt și cu foc” pe cei care mai întâi au fost botezați cu apă. De asemenea, Boyd K. Packer, un conducător general al Bisericii din anul 1961 până la moartea sa din anul 2015, ne-a învățat:


Sunt două părți ale botezului – botezul cu apă și botezul cu foc sau cu Duhul Sfânt”

( „The Gift of the Holy Ghost: What Every Member Should Know”, Liahona, aug. 2006, p. 20).

Faptul de a primi Duhul Sfânt este asemănat cu faptul de a fi botezat cu foc, deoarece Duhul Sfânt are o influență purificatoare în viața noastră. Doctrina mormonă ne învață că, precum un foc care arde zgură, Duhul Sfânt ne purifică inimile până când nu mai avem dorința de a păcătui (vezi David A. Bednar, „Mâini nevinovate și o inimă curată”, Ensign sau Liahona, nov. 2007, p. 80-83). Această influență purificatoare ne ajută să devenim demni de a trăi alături de Dumnezeu într-o zi (vezi Principiile Evangheliei [2009], p. 120-124).

2. Ioan 3:5: Trebuie să primim Duhul Sfânt pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu

Mormonii cred în ce ne învață Biblia despre importanța botezului: 


„Botezarea unui om ar avea acelaşi efect ca botezarea unui sac de nisip dacă botezul nu s-ar face pentru iertarea păcatelor şi dobândirea Duhului Sfânt. Botezul cu apă este numai jumătate din botez şi nu este bun de nimic fără cealaltă jumătate – adică botezul prin Duhul Sfânt”

(Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith [2007], p. 100).

3. Ioan 14:26: Duhul Sfânt ne poate alina și învața toate lucrurile

Mormonii cred în învățăturile lui Isus Hristos potrivit cărora „Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile, și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu” (Ioan 14:26). Duhul Sfânt este un învățător al adevărului și, dacă suntem dispuși să ascultăm, El ne poate învăța toate lucrurile. De asemenea, mormonii cred în învățăturile Bibliei potrivit cărora Duhul Sfânt ne poate alina atunci când suntem triști sau singuri și ne aduce aminte de dragostea lui Dumnezeu pentru noi.

Duhul Sfânt este un învățător al adevărului și, dacă suntem dispuși să ascultăm, El ne poate învăța toate lucrurile. De asemenea, mormonii cred în învățăturile Bibliei potrivit cărora Duhul Sfânt ne poate alina atunci când suntem triști sau singuri și ne aduce aminte de dragostea lui Dumnezeu pentru noi.

4. Ioan 15:26: Duhul Sfânt depune mărturie despre Isus Hristos

Isus ne-a învățat:


„Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine”

(Ioan 15:26)

Mormonii cred că unul dintre principalele roluri ale Duhului Sfânt este să depună mărturie despre adevăr, mai ales despre Isus Hristos și divinitatea Lui! Doar prin intermediul Duhului Sfânt noi putem primi o mărturie că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii (vezi „Testimony”, Gospel Topics, topics.lds.org).

5. Galateni 5:22-23: Când avem Duhul Sfânt cu noi, simțim dragoste, bucurie și pace

Duhul Sfânt este deseori numit și Spiritul Sfânt sau Spiritul Domnului. Galateni 5:22-23 ne învață că „roada Duhului… este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea [și] înfrânarea poftelor”. Mormonii cred că, atunci când avem Spiritul Sfânt cu noi, putem simți toate sentimentele și putem avea toate trăsăturile pozitive enumerate mai sus, indiferent de dificultățile cu care ne confruntăm în viața noastră. Duhul Sfânt nu doar că ne oferă mai multă tărie personală, dar ne întărește pentru a-i ridica pe alții și a-i ajuta în încercările cu care se confruntă.

Află mai multe despre Duhul Sfânt

Ești curios să afli ce ne mai învață doctrina mormonă? Pentru a afla mai multe despre ce cred mormonii că ne învață Biblia despre Dumnezeu, Isus Hristos și Duhul Sfânt, vizitează mormon.org/ron.