Biserica oferă îndrumări suplimentare privind reluarea în siguranță a activității în timpul pandemiei COVID-19

Conferințele de țăruși (începând din luna noiembrie a anului 2020) și adunările săptămânale de preaslăvire se pot relua după aprobarea Președinției Zonei Est, Europa.

family-scripture-reading

Prima Președinție a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă a oferit îndrumări actualizate pentru a ajuta conducătorii și membrii Bisericii din întreaga lume să crească implicarea lor în adunările de preaslăvire și alte activități în timpul pandemiei COVID-19.

Președințiile de zone, sub îndrumarea Primei Președinții și a Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, au sarcina de a aproba adunările și activitățile din zonele lor. Scrisoarea din partea Primei Președinții informează că, începând din luna noiembrie a anului 2020, conferințele de țăruși pot fi desfășurate în mod virtual sau păstrând cu atenție distanțarea socială. O anexă la această scrisoare menționează că adunările de preaslăvire săptămânale pot fi reluate imediat, în funcție de condițiile locale.

Scrisoarea din partea Primei Președinții informează că, începând din luna noiembrie a anului 2020, conferințele de țăruși pot fi desfășurate în mod virtual sau păstrând cu atenție distanțarea socială. O anexă la această scrisoare menționează că adunările de preaslăvire săptămânale pot fi reluate imediat, în funcție de condițiile locale.

„În vremuri de încercare”, se spune în această anexă, „ucenicii lui Isus Hristos continuă să-L urmeze participând la lucrarea Sa de salvare și exaltare”. Această lucrare progresează în orice circumstanță. Deoarece condițiile locale sunt diferite, anexa include patru principii cheie pentru a ajuta conducătorii și membrii locali să administreze în cel mai bun mod Biserica. Aceste principii, precum și modul de punere în practică al acestora, sunt redate mai jos.

 „Suntem recunoscători pentru modelele inspirate de slujire și acțiunile concentrate asupra căminului și susținute de Biserica noastră, care permit lucrării Domnului să înainteze în condițiile actuale”, a spus Prima Președinție.

Rețineți numele membrilor și oferiți-le hrană spirituală (vedeți Moroni 6:4-5)

Atât președințiile adulților, cât și cele ale tinerilor, precum și adunările consiliilor pot avea loc virtual sau în persoană în condiții de siguranță, dacă permit condițiile locale.

Întăriți membrii și ajutați-i să-și poarte poverile (vedeți Mosia 18:1-11; Doctrină și legăminte 20:47, 59)

Conducătorii pot continua atât să le slujească membrilor congregației, cât și să desfășoare interviuri despre slujire cu aceștia. De asemenea, folosind moduri sigure și sub îndrumarea episcopului lor, ei pot administra, cu regularitate, împărtășania în căminele celor care doresc să o primească.

Înălțați-vă spiritual unii pe alții și creați unitate prin participarea la activități (vedeți Mosia 18:21; Doctrină și legăminte 121:9)

Adunările, activitățile și proiectele de slujire ale tinerilor pot fi desfășurate virtual sau în persoană în condiții de siguranță, după cum permit circumstanțele locale. Acestea se pot desfășura duminica sau în alte zile. Conducătorii sunt încurajați să ajute tinerii să țină legătura și să progreseze prin noul program al Bisericii, Copiii și tinerii. Cei care au copii mai mici pot continua să folosească resursele pentru copiii de vârsta celor de la organizația Societatea Primară a Bisericii.

Adunați deseori membrii pentru a posti, a se ruga și a discuta despre bunăstarea sufletelor lor (vedeți Alma 6:6; Moroni 6:6)

În funcție de condițiile locale și sub supravegherea episcopului, adunările de împărtășanie săptămânale pot fi desfășurate virtual, în persoană în condiții de siguranță sau atât în persoană, cât și prin transmisiuni ale adunărilor. Transmisiunile nu trebuie să fie înregistrate. Conducătorii trebuie, de asemenea, să sprijine sfinții din zilele din urmă care au nevoie să continue să preaslăvească în cămin.

Deoarece o transmisiune nu le permite celor care vizionează să ia din împărtășanie, conducătorii sunt îndemnați să planifice o transmisiune neîntreruptă. Acest lucru poate fi făcut începând transmisiunea fie înainte, fie după administrarea împărtășaniei.

Conducătorii Bisericii doresc ca un număr cât mai mare de sfinți din zilele din urmă să aibă ocazia de a primi împărtășania cinei Domnului – în persoană sau de la deținători autorizați ai preoției.