Biserica începe să publice trei reviste internaționale

Trei reviste vor deservi membrii Bisericii din lumea întreagă, fiind publicate în noi formate tipărite și digitale; titlul „Ensign” va fi retras; revista pentru tineri va avea o nouă denumire

Church Magazines

Prima Președinție a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă a anunțat astăzi că, începând cu luna ianuarie a anului 2021, Biserica va înlocui cele patru reviste actuale ale sale cu trei reviste internaționale: „Prietenul” (pentru copii), „Pentru întărirea tineretului” (pentru tineri) și „Liahona” (pentru adulți).

Cele patru reviste actuale includ trei reviste în limba engleză – „Friend” (pentru copii), „New Era” (pentru tineri) și „Ensign” (pentru adulți) – precum și o revistă tradusă în multe limbi, denumită „Liahona” (cu articole pentru copii, tineri și adulți).

Changes to Church Magazines_1

Această modificare cu privire la reviste va aduce mai multe beneficii sfinților din zilele din urmă din lumea întreagă, deoarece conținutul va fi împărtășit în mai multe limbi și mai frecvent și familia globală a Bisericii va primi aceleași mesaje unificatoare prin intermediul acestor reviste internaționale.

/Changes to Church Magazines

„Revistele Bisericii constituie o resursă valoroasă pentru învățarea Evangheliei lui Isus Hristos și crearea unui sentiment de apartenență la Biserica Sa”, a spus Prima Președinție într-o scrisoare adresată tuturor sfinților din zilele din urmă. „Dorința noastră este ca membrii de pretutindeni să se aboneze și să se bucure în inimile și căminele lor de influența exercitată de aceste reviste în susținerea credinței.” 

Începând din ianuarie 2021, revistele noi în limba română vor fi disponibile în format digital și de tipar, la fiecare fiecare două luni (de șase ori pe an), iar în limba rusă – în fiecare lună.