Ascultă-L

Cum ÎL pot asculta? 

În scripturi, Dumnezeu L-a prezentat în repetate rânduri pe Fiul Său, Isus Hristos, cu o invitație specifică: „Ascultă-L”. Cum ascultăm glasul Domnului? Cum ÎL ascultăm mai bine și mai des?

Cum este glasul Său și putem fi siguri că, de fapt, ÎL ascultăm? 

Adresarea Președintelui Russell M. Nelson, 26 februarie 2020

Amintiți-vă că, Isus Hristos este întotdeauna alături.

Aflați cum ÎL putem asculta.

Cum urmați îndemnul #AscultăL? Vârstnicul David A. Bednar ascultă cuvintele lui Isus Hristos prin intermediul scripturilor

Cum urmați îndemnul #AscultăL?  Jean B. Bingham ascultă glasul lui Isus Hristos prin asigurarea plăcută și încurajatoare că ceea ce face este bine.

Cum urmați îndemnul #AscultăL? Vârstnicul Gary E. Stevenson a învățat să recunoască cuvintele lui Isus Hristos prin Duhul Sfânt.

Cum urmați îndemnul #AscultăL? Potrivit celor spuse de vârstnicul Gong, putem asculta glasul Domnului - și simți dragostea Sa pentru noi - slujind altora în mod individual.

Cum urmați îndemnul #AscultăL? Potrivit celor spuse de Președintele M. Russell Ballard, trebuie să găsești acele momente liniștite din viața ta când poți contempla lucrurile spirituale.

Cum urmați îndemnul #AscultăL? Vârstnicul Dieter F. Uchtdorf spune că dragostea este un pod care îl conectează cu Salvatorul Isus Hristos.

Cum urmați îndemnul #AscultăL? Vârstnicul Dale G. Renlund spune că pentru a auzi șoaptele oricui, inclusiv ale Spiritului, cu cât ești mai aproape, cu atât mai bine. Este mai ușor să auzi. 

Cum urmați îndemnul #AscultăL? Vârstnicul Jeffrey R. Holland spune că, rostind rugăciunile noastre cu glas tare, putem comunica mai bine cu Dumnezeu.

Cum urmați îndemnul #AscultăL? 'Ascultă-L' prin gânduri în minte, prin sentimente în inimă.

Cum urmați îndemnul #AscultăL? Potrivit celor spuse de vârstnicul Gong, când simți un îndemn, acționează potrivit lui, oricât de neobișnuit pare sau oricât de nepotrivit simți că ar fi să-l urmezi.

Cum urmați îndemnul #AscultăL? Vârstnicul Ulisses Soares spune că Domnul este pregătit să ne îndrume dacă urmăm îndemnul #AscultaL.

 Cum urmați îndemnul #AscultăL? Președintele Henry B. Eyring spune că, uneori, putem urma îndemnul #AscultaL prin sfatul și îndrumarea altora.

Cum urmați îndemnul #AscultăL? Vârstnicul Ronald A. Rasband spune că putem urma îndemnul #AscultaL prin îndemnurile pe care le primim în timp ce citim scripturile sfinte.