Ascultă-L

Cum ÎL pot asculta? 

În scripturi, Dumnezeu L-a prezentat în repetate rânduri pe Fiul Său, Isus Hristos, cu o invitație specifică: „Ascultă-L”. Cum ascultăm glasul Domnului? Cum ÎL ascultăm mai bine și mai des?

Cum este glasul Său și putem fi siguri că, de fapt, ÎL ascultăm? 

Adresarea Președintelui Russell M. Nelson, 26 februarie 2020

Amintiți-vă că, Isus Hristos este întotdeauna alături.

Aflați cum ÎL putem asculta.

Cum urmați îndemnul #AscultăL? Vârstnicul David A. Bednar ascultă cuvintele lui Isus Hristos prin intermediul scripturilor

Cum urmați îndemnul #AscultăL?  Jean B. Bingham ascultă glasul lui Isus Hristos prin asigurarea plăcută și încurajatoare că ceea ce face este bine.

Cum urmați îndemnul #AscultăL? Vârstnicul Gary E. Stevenson a învățat să recunoască cuvintele lui Isus Hristos prin Duhul Sfânt.

Cum urmați îndemnul #AscultăL? Potrivit celor spuse de vârstnicul Gong, putem asculta glasul Domnului - și simți dragostea Sa pentru noi - slujind altora în mod individual.

Cum urmați îndemnul #AscultăL? Potrivit celor spuse de Președintele M. Russell Ballard, trebuie să găsești acele momente liniștite din viața ta când poți contempla lucrurile spirituale.

Cum urmați îndemnul #AscultăL? Vârstnicul Dieter F. Uchtdorf spune că dragostea este un pod care îl conectează cu Salvatorul Isus Hristos.