Mesaj din partea conducerii zonei

Începând cu 16 martie 2020, conferințele de țăruși, ale conducătorilor și alte adunări mari în zonele Bisericii în care boala cauzată de COVID-19 reprezintă o provocare, vor fi amânate.
Mesajul video al Președinției Europei de Est pentru liderii Bisericii (2019)
Mesajul video al Președinției Europei de Est pentru membrii Bisericii ( 2019)
La un moment dat în viaţă, fiecare dintre noi putem întâlni oameni a căror credinţă în Salvator este pusă la încercare. În astfel de momente, avem şansa de a-i sprijini, de a-i ajuta să simtă dragostea noastră şi să accepte grija noastră
Faceți cunoștință cu liderii Zonei Europa
Modelul stabilit de Salvator este că Biserica Sa trebuie să se adune în ziua de sabat și să ia din împărtășanie.
Regimul spiritual trebuie să includă exerciții spirituale făcute cu regularitate cum ar fi rugăciunea zilnică și studiul zilnic al scripturilor, slujirea, precum și faptul de a ne hrăni spiritual în fiecare săptămână
Fie ca noi, în această perioadă deosebită a anului, să ne amintim de darul suprem pe care l-am primit fiecare de la Tatăl nostru Ceresc.
Conferința generală este un timp minunat pentru ca noi să fim reînnoiți din punct de vedere spiritual, să fim întăriți în ceea ce privește credința noastră în Isus Hristos și să simțim mai multă pace
În această zi specială, ne întărim familia prin implicarea în activități familiale sănătoase care ne apropie mai mult ca familie și ne apropie de Dumnezeu.