Articole din știrile locale

Anunțul făcut de președintele Russell M. Nelson în timpul sesiunii de sâmbătă dimineața
Președintele Russell M. Nelson invită oamenii din întreaga lume să postească pe 29 martie 2020 pentru diminuarea efectelor pandemiei COVID-19
Biserica continuă să monitorizeze îndeaproape desfășurarea evenimentelor. (Actualizat 26 martie 2020)
În săptămânile următoare, un număr mare de misionari va trebui să se întoarcă în țările din care provin pentru a-și continua slujirea.
Prima Președinție va conduce fiecare sesiune dintr-un mic spațiu destinat adunărilor din Piața Templului Muzica pentru conferință a fost înregistrată.
Misionarii vor fi în continuare chemați să slujească și vor fi desemnați să lucreze în misiuni din întreaga lume. Se vor primi în continuare recomandări pentru misiune și vor fi date însărcinări privind slujirea misionară din întreaga lume.
'Vă promit că bucuria este mereu accesibilă tuturor celor care Îl vor asculta'
Modificările se pun în practică începând cu data de 16 martie 2020 în toate templele din întreaga lume.Membrilor Bisericii le vor fi oferite instrucțiuni când ei își vor face programări pentru înfăptuirea rânduielilor celor în viață. Persoanele care au, în prezent, programări vor fi contactate de personalul templului.
Începând cu data de 16 martie 2020, toți misionarii care trebuiau să înceapă instruirea misionară în centrele din Provo, Utah, sau Preston, Anglia, vor fi instruiți de la distanță prin intermediul conferințelor video.
Vizitatorii nu vor participa la Centrul de conferințe, sesiunile vor fi transmise.
Începând cu 16 martie 2020, conferințele de țăruși, ale conducătorilor și alte adunări mari în zonele Bisericii în care boala cauzată de COVID-19 reprezintă o provocare, vor fi amânate.
La 28 februarie 2020, misionarii umanitari ai Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă au fost invitați să participe la o masă rotunda, în cadrul Centrul Cultural Evreiesc „KEDEM”.