Imagini video din Cartea lui Mormon (Premieră)

  Imagini video din Cartea lui Mormon

  Sezonul 1

  Episodul 1: Domnul îl avertizează pe Lehi să plece din ţara Ierusalimului | 1 Nefi 1–2
  Episodul 2 : Fiii lui Lehi se reîntorc la Ierusalim ca să obţină plăcile de aramă| 1 Nefi 3–5
  Episodul 3: Fiii lui Lehi se întorc la Ierusalim şi îi invită pe Ismael şi pe casa lui să meargă cu ei în călătoria lor | 1 Nefi 7
  Episodul 4: Lehi vede o viziune despre pomul vieţii | 1 Nefi 8
  Episodul 5: Lehi descoperă pomul vieţii | 1 Nefi 8:2-11
  Episodul 6: Lehi ia din fructul lui şi doreşte ca şi familia sa să facă la fel |1 Nefi 8:12-18
  Episodul 7: Lehi vede o bară de fier, o cărare strâmtă şi îngustă şi o negură de întuneric care-i înfăşoară pe oameni |1 Nefi 8:19-28
  Episodul 8: Saria, Nefi şi Sam iau din fruct, dar Laman şi Lemuel refuză. |1 Nefi 8:29-30
  Episodul 9: Domnul îndrumă călătoria lui Lehi |1 Nefi 1-16
  Episodul 10: Fiii lui Lehi se însoară cu fiicele lui Ismael |1 Nefi 16:7-9
  Episodul 11: Liahona le arată drumul prin pustiu |1 Nefi 16:10 -12
  Episodul 12: Nefi își rupe arcul |1 Nefi 16:18-22
  Episodul 13: Nefi își dovedește credința pentru a obține hranăl |1 Nefi 16:23 - 32
  Episodul 14: Nefi primeşte poruncă să construiască o corabie |1 Nefi 17-18
  Episodul 15: Famila lui Lehi se îmbarcă pentru călătoria către ţara făgăduinţei |1 Nefi 18

  Sezonul 2

  Episodul 1: Lehi oferă familiei sale ultima binecuvântare | 2 Nefi 1-4
  Episodul 2: Nefiţii se despart de lamaniţi | 2 Nefi 5
  Episodul 3. Iacob vorbește despre ispășirea lui Isus Hristos | 2 Nefi 6-10
  Episodul 4 .Nefi învață Doctrina lui Hristos | 2 Nefi 31–32
  Episodul 5.Nefi își scrie ultima mărturie | 2 Nefi 33
  Episodul 6. Iacov învață despre mândrie și castitate | Iacov 2–3
  Episodul 7. Şerem Îl tăgăduieşte pe Hristos | Iacov 7
  Episodul 8.Enos se roagă cu putere | Enos 1