Conferința Generală – mesaje înălțătoare de la conducători inspirați

Află mai multe despre conferința generală a mormonilor

april-2013-general-conference-1124640-print.jpg
În cadrul conferinței generale, conducătorii mormoni vorbesc despre diferite subiecte religioase.

Membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, cunoscuți și cu numele de mormoni, cred în promisiunea lui Isus Hristos că, „acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor” (Matei 18:20). De două ori pe an, mormonii se adună în cadrul unei conferințe generale mondiale pentru a asculta cuvintele profeților actuali (conducători inspirați), a-L preaslăvi pe Isus Hristos și a învăța și a crește împreună. Pentru mormoni, conferința generală reprezintă un timp pentru a se aduna și a asculta slujitorii lui Dumnezeu.

Ce este conferința generală a mormonilor?

Conferința generală a mormonilor are loc de două ori pe an, în lunile aprilie și octombrie. Prima conferință generală a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă a avut loc în luna iunie a anului 1830, la scurt timp după ce Biserica a fost organizată, la aceasta participând mai puțin de treizeci de membri botezați (vezi Ryan Morgenegg, „A Brief History of General Conference”, Church News, 3 oct. 2014). Astăzi, conferința generală se desfășoară în Centrul de conferințe din orașul Salt Lake, ce poate găzdui peste 21.000 de oameni.  Bilete gratuite sunt împărțite la Centrul de conferințe, dar mai multe milioane de membri ai Bisericii și persoane interesate care nu sunt membre ascultă sau urmăresc conferința prin intermediul Internetului, televiziunii, transmisiunii prin satelit și radioului. Conferința generală a mormonilor este transmisă în aproximativ 90 de limbi și tradusă în alte limbi după conferință (vezi „Conferința generală”, mormonii-stiri.ro).

În timpul conferinței generale, conducători mormoni – inclusiv președintele Bisericii și consilierii săi, membri ai Cvorumului celor Doisprezece Apostoli și conducători ai organizațiilor auxiliare ale Bisericii – vorbesc în cadrul mai multor sesiuni ale conferinței care se desfășoară de-a lungul unui sfârșit de săptămână. De asemenea, Corul Tabernacolului Mormon și coruri compuse din membri locali ai Bisericii cântă.

Care sunt subiectele abordate de vorbitorii de la conferința generală a mormonilor?

Vorbitorii din cadrul conferinței generale abordează o varietate de subiecte religioase. Subiectele vorbitorilor nu sunt desemnate, ci sunt alese de vorbitori ținând cont de îndrumarea de la Duhul Sfânt (vezi „Preparing for General Conference”, lds.org/prophets-and-apostles/unto-all-the-world/preparing-for-general-conference). Exemple de subiecte abordate în cadrul conferinței generale sunt puterea lui Isus Hristos de a ne vindeca, importanța rugăciunii, binecuvântările dragostei și slujirii creștine, planul lui Dumnezeu pentru copiii Săi, importanța faptului de a ne supune poruncilor lui Dumnezeu, importanța muncii misionare și binecuvântările Cărții lui Mormon (vezi „General Conference”, lds.org/general-conference). După conferința generală, cuvântările vorbitorilor sunt publicate în revistele Bisericii și online pe LDS.org.

În cadrul conferinței generale, conducătorii Bisericii discută despre problemele Bisericii, prezintă statistici importante și rapoarte despre creșterea Bisericii și prezintă numele conducătorilor Bisericii pentru ca aceștia să fie susținuți sau nu printr-un vot de către membrii Bisericii (vezi Doctrine and Covenants Student Manual, a doua ediție [manual al Sistemului Educațional al Bisericii, 2001], p. 90).

Cum pot afla mai multe?

Mormonii cred că ocazia de a asculta profeți actuali în cadrul conferinței generale aduce multe binecuvântări. Ei sunt recunoscători pentru un Tată Ceresc iubitor care Și-a trimis slujitorii să ne învețe despre Fiul Său, Isus Hristos. Pentru a afla mai multe despre Tatăl nostru Ceresc și profeții Săi de astăzi de pe pământ, vizitează mormon.org/ron.